O projekcie

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt „Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy” realizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości skierowany jest do środowiska akademickiego woj. lubelskiego:

  • doktorantów, absolwentów (12 m-cy od daty ukończenia studiów) oraz studentów zamieszkałych lub uczących się na terenie woj. lubelskiego
  • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wszystkich lubelskich uczelni i jednostek naukowych i naukowo-badawczych

Jak zgłosić się do projektu?

Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez Konkurs Na Innowacyjny Pomysł i ma charakter otwartego konkursu na pomysł biznesowy. Wystarczy mieć ciekawy, innowacyjny pomysł i wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.lublin.innowatorzy.eu

Autorzy 16 najlepszych pomysłów wezmą udział w pierwszym etapie Szkoły Milionerów – warsztatach PABA.

Po zakończeniu warsztatów PABA, na podstawie egzaminu weryfikującego cechy osobowościowe i predyspozycje, wybrana zostanie grupa 12 najwyżej ocenianych pomysłów, które przejdą do dalszego etapu Szkoły Milionerów oraz preinkubacji.

Projekt „Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy” realizowany jest w dwóch edycjach. Druga edycja rozpocznie się w pierwszym kwartale 2011 i będzie składać się z takich samych etapów.

O Projekcie

Projekt „Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy”” kompleksowo przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej młodych, kreatywnych Polaków. Program przyczynia się do zmiany mentalności środowiska akademickiego w stosunku do możliwości prowadzenia biznesu w oparciu o komercjalizację wiedzy.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk akademickich, które (wg badań przeprowadzonych przez firmę MillwardBrown SMG/KRC na 44 uczelniach wyższych)  właśnie dotacje, szkolenia oraz doradztwo uznaje za najbardziej pożądaną i efektywną formę wspierania przedsiębiorczości w Polsce.  Według danych zawartych w publikacji P. Tamowicza „Przedsiębiorczość akademicka spółki out/off w Polsce” w 2006 roku w Polsce działało 18 firm. Dla zobrazowania sytuacji warto porównać te dane z ilości analogicznych spółek powstałych we Francji (387) lub w Wielkiej Brytanii (920). To właśnie tak mała ilość firm typu spin out/off oraz brak wiedzy na temat działalności tego rodzaju była powodem podjęcia powyższej inicjatywy przez jego organizatorów.

Z analiz działalności jednostek naukowych wynika, że współpraca między sektorem nauki i przemysłu wciąż jest mało efektywna, a naukowcy nie dostrzegają korzyści płynących z realizacji wspólnych projektów wdrożeniowych i komercjalizacji wyników badań.

W związku z tym celem nadrzędnym projektu stało się zwiększenie świadomości uczestników w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności akademickiej typu spin off/lub spin out. W ten sposób nie tylko podniesiemy poziom wykształcenia społeczeństwa akademickiego oraz powiązanie go z rynkiem pracy, ale również nastąpi zwiększenie konkurencyjności województwa lubelskiego poprzez inwestycję w jakże cenny kapitał ludzki, jakim są studenci. Warsztaty i doradztwa kreowania innowacyjnych pomysłów realizowane w ramach projektów posłużą również wygenerowaniu umiejętności, które przyczynią się do zmiany myślenia oraz wiedzy z zakresu innowacji.